آلو بخارا

>> ۶ بهمن ۱۳۸۶

Read more...

چیزای بی ربط

>> ۲۵ دی ۱۳۸۶

Read more...

برف

>> ۲۲ دی ۱۳۸۶


بیشتر این عکس ها رو با زوم اپتیکال گرفتم.

Read more...

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

بالا