باغ پرندگان اصفهان (3)

>> ۲۰ فروردین ۱۳۸۹

میبینید چقدر شلوغه.پرنده ها رو نگاه کنید که چقدر تعجب کردن!! دلم براشون میسوزه
درضمن بیرون باغ پرندگان جای پارک هم گیر نمیومد و ما مجبور شدیم چند تا خیابون اونطرف‌تر توی یک کوچه پارک کنیم.

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

بالا