بانوی ایرانی

>> ۵ اردیبهشت ۱۳۸۷

Read more...

و باز هم گل....

>> ۳۰ فروردین ۱۳۸۷

Read more...

تکیه ی گل بر نخل!

Read more...

خانه ی باصفا

Read more...

جاده


جاده .... یک صبح ابری و مه گرفته.

Read more...

کشتزارگوجه فرنگی

Read more...

گل پریوش

هميشه دليل شادي كسي باش نه قسمتي از شادي او

و هميشه قسمتي از غم هاي كسي باش نه دليل غم های او

( زرتشت پیامبر)

Read more...

باغ دلگشا

>> ۲۶ فروردین ۱۳۸۷

Read more...

مسافران نوروزی

Read more...

رودخانه ی سیوند

>> ۲۵ فروردین ۱۳۸۷


بخشی از رودخانه ی سیوند در استان فارس

Read more...

باغ ارم

>> ۱۸ فروردین ۱۳۸۷


Read more...

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

بالا