گل پریوش

>> ۳۰ فروردین ۱۳۸۷

هميشه دليل شادي كسي باش نه قسمتي از شادي او

و هميشه قسمتي از غم هاي كسي باش نه دليل غم های او

( زرتشت پیامبر)

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

بالا