باغ گلهای اصفهان (3)

>> ۱۱ فروردین ۱۳۸۹

Read more...

غروب آفتاب در خلیج همیشه فارس

>> ۱۰ فروردین ۱۳۸۹


این هم عکس دیگری که جناب آقای احسان شهسواری از غروب آفتاب در ساحل بوشهر برای بهارعکس فرستاده اند.

Read more...

باغ گلهای اصفهان (2)

این هم چند تا عکس از آبگیر زیبای  میانه های باغ گلهای اصفهان.

Read more...

باغ گلهای اصفهان (1)

یک قسمت از باغ گلهای اصفهان پر از گلهای لاله ی بسیار زیبا بود.
(با تشکر از جناب آقای موذنی بابت تعدادی از عکسهای باغ گلهای اصفهان)

Read more...

1389

>> ۲۹ اسفند ۱۳۸۸


Read more...

سال نو مبارک

>> ۲۸ اسفند ۱۳۸۸


 سعدی شیرازی
 
بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار
خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار
صوفی از صومعه گو خیمه بزن بر گلزار
که نه وقتست که در خانه بخفتی بیکار
بلبلان وقت گل آمد که بنالند از شوق
نه کم از بلبل مستی تو، بنال ای هشیار
آفرینش همه تنبیه خداوند دلست
دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار
این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود
هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار
کوه و دریا و درختان همه در تسبیح‌اند
نه همه مستمعی فهم کنند این اسرار
خبرت هست که مرغان سحر می‌گویند
آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار
هر که امروز نبیند اثر قدرت او
غالب آنست که فرداش نبیند دیدار
تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش
حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار
کی تواند که دهد میوه‌ی الوان از چوب؟
یا که داند که برآرد گل صد برگ از خار
وقت آنست که داماد گل از حجله‌ی غیب
به در آید که درختان همه کردند نثار
آدمی‌زاده اگر در طرب آید نه عجب
سرو در باغ به رقص آمده و بید و چنار
باش تا غنچه‌ی سیراب دهن باز کند
بامدادان چو سر نافه‌ی آهوی تتار
مژدگانی که گل از غنچه برون می‌آید
صد هزار اقچه بریزند درختان بهار
باد گیسوی درختان چمن شانه کند
بوی نسرین و قرنفل بدمد در اقطار
ژاله بر لاله فرود آمده نزدیک سحر
راست چون عارض گلبوی عرق کرده‌ی یار
باد بوی سمن آورد و گل و نرگس و بید
در دکان به چه رونق بگشاید عطار؟
خیری و خطمی و نیلوفر و بستان افروز
نقشهایی که درو خیره بماند ابصار
ارغوان ریخته بر دکه خضراء چمن
همچنانست که بر تخته‌ی دیبا دینار
این هنوز اول آزار جهان‌افروزست
باش تا خیمه زند دولت نیسان و ایار 

Read more...

کاغذ کادو


Read more...

سد رئیس علی دلواری

>> ۲۵ اسفند ۱۳۸۸

دو عکس از دو زاویه ی مختلف از«سد رئیس علی دلواری» که جناب آقای احسان شهسواری برای بهارعکس فرستادن:


سد مخزنی رئیس‌علی دلواری در بخش شبانکاره شهرستان دشتستان استان بوشهر ایران قرار دارد.
این سد در جنوب غربی ایران و در ۷۳ ‪ کیلومتری شمال شرقی بوشهر روی رودخانه شاپور در بخش شبانکاره احداث شده‌است. 

Read more...

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

بالا